Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10

Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D

D = { 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001}

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ, tìm các cột chứa giá trị của \(x\) và suy ra giá trị của \(y\) tương ứng.

Chú ý: Đây là hai hàm số khác nhau, xác định trên cùng một tập xác định.

Lời giải chi tiết

Hàm số: Tổng số công trình tham dự giải thưởng

Hàm số: Tổng số công trình đạt giải thưởng

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close