Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10

Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các hàm số đã học là: hàm số bậc nhất y = ax + b; hàm số y = ax2

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close