Câu hỏi 2 trang 142 SGK Đại số 10

Tính:...

Quảng cáo

Đề bài

Tính: \(\displaystyle \sin {{25\pi } \over 4};\,\cos ( - {240^0});\tan( - {405^0})\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các công thức:

\(\begin{array}{l}
\sin \left( {a + k{{360}^0}} \right) = \sin a\\
\cos \left( {a + k{{360}^0}} \right) = \cos a\\
\tan \left( {a + k{{360}^0}} \right) = \tan a\\
\tan \left( { - a} \right) = - \tan a
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \sin {{25\pi } \over 4} = \sin (6\pi + {\pi \over 4}) = \sin {\pi \over 4} \cr&= {{\sqrt 2 } \over 2} \cr
& \cos ( - {240^0}) = \cos ( 120^0 - {360^0})\cr& = \cos ( 120^0)  = {1 \over 2} \cr
& \tan( - {405^0}) = \tan( - {360^0} - {45^0}) \cr& = \tan \left( { - {{45}^0}} \right)= - \tan {45^0} = - 1 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài