Câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10

Tìm vectơ đối của các vectơ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm vectơ đối của các vectơ: \(k\overrightarrow a ;\,\,3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vectơ đối của các vectơ \(k\overrightarrow a \) là vectơ  -\(k\overrightarrow a \)

Vectơ đối của các vectơ \(3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \) là vectơ -(\(3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \)) hay \( - 3\overrightarrow a  + 4\overrightarrow b \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close