Câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10. Giả sử A, B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết...

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử A, B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết:

A = { Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt };

B = { Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê };

(Các học sinh trong lớp không trùng tên nhau)

Gọi C là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp gồm các bạn giỏi Toán hoặc giỏi Văn. Hãy xác định tập hợp C.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

C = {Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt; Cường, Dũng, Tuyết, Lê}

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các phép toán tập hợp
Gửi bài