Bài 4 trang 15 SGK Đại số 10

Cho tập hợp A, hãy xác định

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập hợp \(A\), hãy xác định

\(A ∩ A\), \(A ∪ A\), \(A ∩  Ø\), \(A ∪ Ø \), \({C_A}A\), \({C_A} Ø\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các định nghĩa: Phép giao, phép hợp, phép lấy phần bù của hai tập hợp.

Lời giải chi tiết

\(A ∩ A = A\);

\(A ∪ A = A\);

\(A ∩ Ø = Ø \);

\(A ∪  Ø= A\);

\({C_A}A=Ø\);

\({C_A} Ø=A\).

Chú ý:

\({C_A}A = A\backslash A \) \(= \left\{ {x|x \in A\,\text{và}\,x \notin A} \right\}\)

Dễ thấy không có phân tử \(x\) nào mà vừa thuộc A lại vừa không thuộc A nên \({C_A}A = \emptyset \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close