Trả lời câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12

Theo quy tắc nhân đa thức...

Quảng cáo

Đề bài

Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý \(i^2=-1\), hãy tính \((3 + 2i)(2 + 3i).\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\((3 + 2i)(2 + 3i)\) \( = 3.2 + 3.3i + 2i.2 + 2i.3i \) \(= 6 + 9i + 4i – 6 = 13i.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close