Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?

Quảng cáo

Đề bài

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?       

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 107 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Liên Xô đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lực lượng then chốt góp phần quyết định thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close