Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức?

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 90 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Khủng hoảng kinh tế đã tàn phá nghiêm trọng nước Đức.

- Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai cấp tư sản cầm quyền đã quyết định đưa Hít-le (thủ lĩnh Đảng Quốc xã ) lên cầm quyền, mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close