Câu hỏi 1 trang 96 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 96 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y > 0....

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn: -3x + 2y > 0.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Vẽ đường thẳng (d): -3x + 2y = 0

Cho x=0 thì y=0 nên ta được điểm (0;0) thuộc đồ thị hàm số.

Cho x=2 thì \( - 3.2 + 2y = 0 \Leftrightarrow  - 6 + 2y = 0\) \( \Leftrightarrow 2y = 6 \Leftrightarrow y = 3\) nên ta được điểm (2;3) thuộc đồ thị hàm số.

Vẽ (d):

Lấy điểm A(1; 1), ta thấy A ∉(d) và có: -3.1 + 2.1 < 0 nên nửa mặt phẳng bờ (d) không chưá A là miền nghiệm của bất phương trình. (miền hình không bị tô đậm)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài