Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Các kết quả có thể xảy ra của phép thử gieo một con súc sắc là:

xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close