Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10. Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....

Quảng cáo

Đề bài

Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét về kiểu câu (khẳng định, cảm thán, hỏi) và xét tính đúng sai.

Lời giải chi tiết

- Các câu ở bên trái là các câu khẳng định, có tính đúng sai.

Cụ thể, câu "Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam" đúng.

Câu "\(\pi ^2 < 9,86\)" sai vì \(\pi ^2  \approx 9,8696 > 9,86\)

- Các câu ở bên phải là câu cảm thán và câu hỏi nên không thể nói là đúng hay sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Mệnh đề
Gửi bài