Câu hỏi 1 trang 35 SGK Hình học 10

Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn (ABC) = α...

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn \(\widehat {ABC} = \alpha \). Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn α đã học ở lớp 9.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \sin \alpha = {{AC} \over {BC}} \cr
& \cos \alpha = {{AB} \over {BC}} \cr
& \tan \alpha = {{AC} \over {AB}} \cr
& \cot \alpha = {{AB} \over {AC}} \cr} \)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close