Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1931?

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1933 ?

Quảng cáo

Đề bài

Qua sơ đồ trên em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong những năm 1929 - 1931?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 90 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh, cụ thể là sản xuất thép trong những năm 1929 - 1931 có sự đối lập nhau rất lớn.

- Sản xuất thép ở Anh xuống dốc một cách trầm trọng, và nhanh chóng từ giữa năm 1929. Đây là năm đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

- Trong khi đó, sản xuất thép ở Liên Xô lại có bước phát triển đi lên từ sau năm 1930.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close