Câu C9 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Quảng cáo

Đề bài

C9. Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?

Lời giải chi tiết

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức: \(L = 4\pi \mu {.10^{ - 7}}\frac{{{N^2}S}}{l}\)

=> Độ tự cảm phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm của lõi sắt.

=> Khi rút lõi sắt ra khỏi cuộn dây thì \(L\) giảm, do đó cảm kháng ZL giảm, cường độ dòng điện tăng nên độ sáng của đèn tăng lên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close