Câu C8 trang 61 SGK Vật lý 11

Giải Câu C8 trang 61 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

Có tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện động \(\xi= 11,5V\) và điện trở trong \(r = 1Ω\). Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng bóng đèn loại \(6V - 6W \). Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

Tính suất điện động \(\xi_b\) và \(r_b\) của bộ nguồn như đề bài đã cho

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có bộ nguồn được mắc như hình:

Suất điện động εb và rb của bộ nguồn.

\(\xi_b= m.\xi\) và \(r_b= m\dfrac{r}{n}\)

Trong đó : \(m = 4; n = 2\)

=> \(\xi_b = 4\xi= 4.1,5 = 6V\)

Và \(r_b= 4.r/2 = 2Ω\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài