Câu C5 trang 53 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

Từ công thức : (9.9) \(H = \dfrac{{{A_{co{\rm{ i}}ch}}}}{A} = {U_N}.I\dfrac{t}{{\varepsilon .I.t}} = \dfrac{{{U_N}}}{\varepsilon }\), hãy chứng tỏ rằng trong trường hợp mạch ngoài chỉ gồm điện trở thuần RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được tính bằng công thức: \(H = \dfrac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 

Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thuần thì

.\({U_N} = I.{R_N}\) và \(\xi = I\left( {{R_N} + r} \right)\).

Hiệu suất của nguồn điện khi này:

\(H = \dfrac{{{U_N}}}{\xi } = I\dfrac{{{R_N}}}{{I\left( {{R_N} + r} \right)}} = \dfrac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)

=> ĐPCM

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close