Câu C5 trang 53 SGK Vật lý 11

Giải Câu C5 trang 53 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Từ công thức : (9.9) \(H = \dfrac{{{A_{co{\rm{ i}}ch}}}}{A} = {U_N}.I\dfrac{t}{{\varepsilon .I.t}} = \dfrac{{{U_N}}}{\varepsilon }\), hãy chứng tỏ rằng trong trường hợp mạch ngoài chỉ gồm điện trở thuần RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở trong r được tính bằng công thức: \(H = \dfrac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)

Lời giải chi tiết

Nếu mạch ngoài chỉ có điện trở thuần thì

.\({U_N} = I.{R_N}\) và \(\xi = I\left( {{R_N} + r} \right)\).

Hiệu suất của nguồn điện khi này:

\(H = \dfrac{{{U_N}}}{\xi } = I\dfrac{{{R_N}}}{{I\left( {{R_N} + r} \right)}} = \dfrac{{{R_N}}}{{{R_N} + r}}\)

=> ĐPCM

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 1 trang 54 SGK Vật lí 11

  Bài 1 trang 54 SGK Vật lí 11

  Giải bài 1 trang 54 SGK Vật lí 11. Định luật Ôm cho toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào? Phát biểu định luật và viết hệ thức biểu thị định luật đó.

 • Bài 2 trang 54 SGK Vật lí 11

  Bài 2 trang 54 SGK Vật lí 11

  Giải bài 2 trang 54 SGK Vật lí 11. Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là gì?

 • Bài 3 trang 54 SGK Vật lí 11

  Bài 3 trang 54 SGK Vật lí 11

  Giải bài 3 trang 54 SGK Vật lí 11. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra những tác hại gì?

 • Bài 4 trang 54 SGK Vật lí 11

  Bài 4 trang 54 SGK Vật lí 11

  Giải bài 4 trang 54 SGK Vật lí 11. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải