Câu C4 trang 38 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

Dòng điện chạy qua một dây dẫn bằng kim loại có cường độ là 1 A. Tính số electron dịch chuyển qua tiết điện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 1 s

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s

\(I = \dfrac{{\Delta q}}{{\Delta t}} = \dfrac{{n.e}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 6,{25.10^{18}}\,\,\left( {electron} \right)\)

Đáp số: n = 6,25. 1018 (êlectron)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close