Câu C4 trang 10 SGK Vật lý 10

Cho bảng giờ tàu (bảng 1.1). Hãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn trong bao lâu?

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng giờ tàu (bảng 1.1). Hãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn trong bao lâu?

Bảng giờ tàu

Hà Nội

Nam Định

Thanh Hóa

Vinh

Đồng Hới

Đông Hà

Huế

Đà Nẵng

19h 00'

20h 56'

22h 31'

0h 53'

4h 42'

6h 44'

8h 05'

10h 54'

Tam Kỳ

Quảng Ngãi

Diêu Trì

Tuy Hòa

Nha Trang

Tháp Chàm

Sài Gòn

12h 26'

13h 37'

16h 31'

18h 25'

20h 26'

22h 26'

4h 00'

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chọn mốc thời gian lúc 19 giờ 00 phút ngày thứ nhất tại Hà Nội. 

- Đến Nam Định lúc 20h 56 phút :

+ Thời gian tàu chạy: t1= 1h 56 phút

- Đến Thanh Hóa lúc 22h 31 phút :

+ Thời gian tàu chạy:t2 = t1+ 1h35'= 3h 31 phút 

- Đến Vinh : 0 giờ 53 phút ngày thứ 2:

+ Thời gian tàu chạy:t3 = t2+ 2h phút.

Tương tự cho đến khi tới Sài Gòn.

Vậy thời gian tàu chạy tổng cộng là:

t = t1 + t2 + t3 +...= 33 giờ.

Cách khác:

- Tàu rời ga Hà Nội lúc 19h ngày hôm trước đến 19h ngày hôm sau, theo bảng – tàu đã qua Tuy Hòa một đoạn, thời gian tàu đã chạy là 24 giờ.

- Từ 19h ngày thứ hai đến 4 giờ ngày thứ ba tàu đến Sài Gòn và thời gian tàu chạy thêm là 9 giờ.

=> Vậy thời gian tổng cộng tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là 24 + 9 = 33 giờ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close