Câu C3 trang 90 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy giải thích tại sao

Quảng cáo

Hãy giải thích tại sao các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau?

Giải

Các kim loại khác nhau có mạng tinh thể khác nhau, do đó khả năng cản trở sự chuyển động có hướng của dòng êlectron là khác nhau, dẫn đến điện trở  suất khác nhau.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài