Câu C1 trang 88 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Làm thí nghiệm khảo sát

Quảng cáo

Làm thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của dây tóc bóng đèn 6,2 V - 0,5 A  vào hiệu điện thế đặt vào bóng đèn ta được kết quả ghi ở bảng 17.2 và đặc tuyến vôn -ampe trên hình 17.1.Từ đó em có thểrút ra các kết luận gì?

Giải

Dựa vào số liệu trên bảng 17.2 và đặc tuyến Vôn Ampe trên hình 17.1. Ta tính \(R = {U \over I}\) điện trở dây tóc bóng đèn.

U(V)

0,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

I(A)

0,12

0,15

0,19

0,23

0,26

0,29

0,31

R (Ω)

5

6,67

10,53

13,04

15,38

17,24

19,35

Kết luận:U và I biến thiên không theo dạng tỉ lệ thuận.

Đồ thị U(I) không là đường thẳng.

Điện trở dây tóc bóng đòn thay đổi theo nhiệt độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài