Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

A. Không khí khô

B. Nước tinh khiết

C. Thủy tinh

D. Đồng

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hằng số điện môi chỉ đặc trưng cho chất cách điện nên không thể nói về hằng số điện môi của chất dẫn điện.

Không khí khô, nước tinh khiết, thủy tinh là các chất cách điện. Đồng là chất dẫn điện. Do đó không thể nói về hằng số điện môi của đồng .

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài