Câu C3 trang 9 SGK Vật lý 10

Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD có cạnh \(AB = 5 m\), và cạnh \(AD = 4 m\) (Hình 1.4). Lấy trục Ox dọc theo AB, trục Oy dọc theo AD.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Điểm M nằm chính giữa một bức tường hình chữ nhật ABCD => M là giao điểm hai đường chéo hình chữ nhật.

Vậy tọa độ điểm M là:

\(x_M=\dfrac{AB}{2} = \dfrac{5}{2}=2,5 m\) và \(y_M = \dfrac{AD}{2}=\dfrac{4}{2}=2 m\)

=> \(M(2,5;2)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close