Câu C3 trang 164 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 164 SGK Vật lý 11

Đề bài

Hãy áp dụng công thức của định luật khúc xạ cho sự khúc xạ liên tiếp vào nhiều môi trường có chiết xuất lần lượt là: n1, n2,…,nn và có các mặt phân cách song song với nhau.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ hình 26.1, áp dụng định luật khúc xạ ta có:

\(\begin{array}{l}{n_1}\sin {i_1} = {n_2}\sin {r_1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\{n_2}\sin {i_2} = {n_3}\sin {r_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\\.........\\{n_n}\sin {i_n} = {n_{n - 1}}\sin {r_{n - 1}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( n \right)\end{array}\)

Vì các mặt phân cách song song với nhau nên:

\({r_1} = {i_2};\,\,{r_2} = {i_3};\,\,{i_3} = {r_4};.....;{r_{n - 1}} = {i_n}\left( {n + 1} \right)\)

Từ (1); (2); (3)…suy ra:

\({n_1}\sin {i_2} = {n_2}\sin {i_2} = {n_3}\sin {i_3} = {n_n}\sin {i_n}\,\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26. Khúc xạ ánh sáng
Gửi bài