Câu C3 trang 151 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

Xác định chiều của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (C) trên hình 24.3 khi nam châm:

a) Đi xuống.

b) Đi lên.

H24.3 bài 24 trang 151 vật lí 11

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Khi nam châm đi xuống, từ thông qua (C) tăng, \(e_c<0\) => Chiều của suất điện động cảm ứng ngược với chiều của mạch.

H24.3a bài 24 trang 151 vật lí 11

b) Khi nam châm đi lên, từ thông qua (C) giảm, \(e_c>0\) => Chiều của suất điện động cảm ứng là chiều của mạch.

H24.3b bài 24 trang 151 vật lí 11

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài