Câu C3 trang 11 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nhiều khi, người ta cũng nói

Quảng cáo

      Nhiều khi, người ta cũng nói "quả cầu nhiễm diện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì diện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhiễm diện dương".  Em hiểu mệnh đề "điện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại” có nghĩa là gì? 

Giải

Khi nói rằng: “Quả cầu nhiễm điện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì điện tích dương từ quà cầu truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhiễm điện dương” ta phải hiểu rằng khi thanh kim loại tiếp xúc quả cầu thì một số êlectron từ kim loại truyền sang quả cầu, kết quả kim loại bị mất bớt êlectron nên nhiễm điện dương.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài