Câu C1 trang 10 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Có thể nói

Quảng cáo

Có thể nói "một nguyên tủ bị mất đi một số prôtôn thì nó trở thành ion âm, nhận thêm một số prôtôn thì trở thành ion dương" được không? 

Giải

Không thể được vì prôton là hạt nằm trong hạt nhân được liên kết chắc chắn bằng lực hạt nhân nên không thể linh động dịch chuyển như các êlectron.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài