Bài 1 trang 12 SGK Vật Lí 11 Nâng cao.

Chọn phát biểu sai.

Quảng cáo

Chọn phát biểu sai.

A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.

B. Trong vật cách điện có rất ít diện tích tự do.

C. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa điện.

D. Xét về toàn bộ thì rnột vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa điện.

Giải

Chọn D.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài