Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11

Giải Câu C3 trang 105 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

Tinh thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một miền n mỏng kẹp giữa hai miền p có thể gọi là tranzito được không?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tinh thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một miền n mỏng kẹp giữa hai miền p có thể gọi là tranzito p-n-p.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải