Câu C2 trang 199 SGK Vật lí 10

Giải câu C2 trang 199 SGK Vật lí 10

Đề bài

Dựa vào công thức \(\sigma  = \dfrac{{{F_c}}}{{2\pi D}}\)  hãy cho biết ý nghĩa của hệ số căng bề mặt \(\sigma \).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sigma  = \dfrac{{{F_c}}}{{2\pi D}}\) 

Lại có: \(2\pi D\) là độ dài đường biên của màng bao quanh vòng dây.

Nếu ta chọn độ dài đường biên này là 1m thì suy ra \(\sigma  = F_c\)

=> \(\sigma \) có ý nghĩa là lực căng bề mặt tác dụng lên 1 đơn vị độ dài đường biên bao quanh của màng (N/m)