Câu C2 trang 150 SGK Vật lí 11

Nghiệm lại rằng, trong công thức (24.4), hai vế đều có cùng đơn vị

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm lại rằng, trong công thức (24.4), hai vế đều có cùng đơn vị

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng biến đổi giữa các đơn vị

Lời giải chi tiết

Công thức 24.4:  \(\left| {{e_c}} \right| = \left| {\dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right|\)

Xét đơn vị của hai vế:

- Vế trái, đơn vị của suất điện động cảm ứng là: Vôn (V)

Lại có: \(1V = \dfrac{J}{C}\)  (2)

- Vế phải, ta có:

+ Đơn vị của từ thông là: Vebe (Wb)

+ Đơn vị của thời gian là: Giây (s)

Lại có: \(1Wb = T.{m^2}\) và \(T = \dfrac{N}{{A.m}}\)

Ta suy ra: \(1Wb = \dfrac{N}{A}m\)

=> Đơn vị của vế phải: \(\dfrac{{1Wb}}{s} = \dfrac{{Nm}}{{As}} = \dfrac{J}{C}\)  (1)

Từ (1) và (2) ta suy ra hai vế đều có cùng đơn vị

Quảng cáo
list
close
Gửi bài