Câu C2 trang 144 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Một vật nhỏ trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc cao h = 5 (Hình 27.3); khi xuống tới chân dốc B, vận tốc của vật là v = 6 m/s. Cơ năng của vật có bảo toàn không ? Giải thích?

Lời giải chi tiết

Chọn mốc thế năng tại chân dốc B.

Cơ năng của vật tại đỉnh dốc A là:

WA = mgzA + 0 = 50 m (tại A: v = 0 Wđ = 0)

Cơ năng tại chân dốc B là:

\({{\rm{W}}_B} = 0 + \dfrac{1}{2}{v^2} = \dfrac{1}{2}m{.6^2} = 18\,m\)

(Tại B : thế năng bằng 0)

Như vậy cơ năng không được bảo toàn (WA ≠ WB).

Nguyên nhân : Do có ma sát trên mặt phẳng nghiêng với vật khi trượt.

Công của lực ma sát được tính là:

Δms = WB - WA = 18 m – 50 m = -32m (J)

(dấu "–" chứng tỏ công lực ma sát là công cản)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close