Câu C1 trang 8 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết (một cách gần đúng):

- Đường kính của Mặt Trời : 1 400 000 km.

- Đường kính của Trái Đất : 12 800 km.

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời : 150 000 000 km.

a) Nếu vẽ đường đi của Trái Đất quanh Mặt Trời là một đường tròn, đường kính 15 cm thì hình vẽ Trái Đất và Mặt Trời sẽ là những đường tròn có đường kính bao nhiêu xentimet?

b) Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời được không ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a, Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời : 150.000.000 km vẽ thành 7,5 cm.

- Vẽ 1 cm ứng với khoảng cách thật là :

\(\dfrac{{{{15.10}^{12}}}}{{7,5}} = {2.10^{12}}\,\,cm\)

Hình vẽ Trái Đất sẽ phải là đường tròn có đường kính :

\(\dfrac{{{{12,8.10}^{8}}}}{{{{2.10}^{12}}}} = 0,00064\,\,cm\)

Mặt Trời sẽ phải vẽ là đường tròn có đường kính :

\(\dfrac{{{{14.10}^{10}}}}{{{{2.10}^{12}}}} = 0,07\,\,cm\) 

b, 

Chiều dài của đường đi trên hình vẽ là :

\(S = 2\pi r = 2.3,14.7,5 = 47,1\left( {cm} \right)\)

→ Chiều dài đường đi gấp 47,1 / 0,00064 = 73594 lần kích thước của Trái Đất, rất nhỏ so với đường đi.

→ Có thể coi Trái Đất như một chất điểm trong hệ Mặt Trời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close