Câu C1 trang 275 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên.

Quảng cáo

C1. Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên.

Giải

Phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên thường gặp là nơtron tương tác với hạt nhân \({}_7^{14}N\) trong khí quyển tạo nên phản ứng :

                   \({}_0^1n + {}_7^{14}N \to {}_6^{14}C + {}_1^1H\)

với \({}_6^{14}C\) là đồng vị phóng xạ của cacbon \({}_6^{12}C.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 54. Phản ứng hạt nhân
Gửi bài