Câu C4 trang 276 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô- li- ô Quy- ri thực hiện năm 1934. Cho biết hạt nhân có Z = 14 là hạt nhân silic (Si).

Quảng cáo

C4. Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân tạo do hai ông bà Giô- li- ô Quy- ri thực hiện năm 1934. Cho biết hạt nhân có  Z = 14 là hạt nhân silic (Si).

Giải 

Phương trình đầy đủ của phản ứng là : \({}_2^4He + {}_{13}^{27}Al \to {}_{15}^{30}P + {}_0^1n\)

Hạt nhân \({}_{15}^{30}P\) lại tiếp tục phóng xạ \({\beta ^ + }\): \({}_{15}^{30}P \to {}_{14}^{30}Si + {}_{ + 1}^0e\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 54. Phản ứng hạt nhân
Gửi bài