Câu 3 trang 278 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.

Xác định hạt X trong các phản ứng sau đây ;

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. Xác định hạt  X trong các phản ứng sau đây ;

\({}_9^{19}F + p \to {}_8^{16}O + X;\)                                                    

\({}_{12}^{25}Mg + X \to {}_{11}^{22}Na + \alpha \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng định luật bảo toàn số nuclon: \(A_1+A_2=A_3+A_4\)

+ Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: \(Z_1+Z_2=Z_3+Z_4\)

Lời giải chi tiết

+ Xét phương trình:  \({}_9^{19}F + {}_1^1p \to {}_8^{16}O + {}_Z^AX \)

Áp dụng định luật bảo toàn nuclon và bảo toàn điện tích, ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}19 + 1 = 16 + {A_X}\\9 + 1 = 8 + {Z_X}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{A_X} = 4\\{Z_X} = 2\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \) X là \({}_2^4He\)

+ Xét phương trình: \({}_{12}^{25}Mg + {}_Z^AX \to {}_{11}^{22}Na + {}_2^4\alpha \)

\(\left\{ \begin{array}{l}25 + {A_X} = 22 + 4\\12 + {Z_X} = 11 + 2\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{A_X} = 1\\{Z_X} = 1\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \) X là prôtôn \({}_1^1H\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close