Câu C1 trang 24 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Làm 4 thí nghiệm sau:

* Thí nghiệm 1: Thả một tờ giấy và một hòn sỏi.

* Thí nghiệm 2: Thả viên giấy vo tròn, nén chặt và hòn sỏi.

* Thí nghiệm 3: Thả hai tờ giấy cùng kích thước, nhưng một tờ giấy để phẳng còn tờ kia thì vo tròn và nén chặt lại.

* Thí nghiệm 4: Thả một vật nhỏ (chẳng hạn, hòn bi ở trong líp của xe đạp) và một tấm bìa phẳng đặt nằm ngang.

- Trong thí nghiệm nào vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ?

- Trong thí nghiệm nào vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng?

- Trong thí nghiệm nào hai vật nặng như nhau lại rơi nhanh, chậm khác nhau?

- Trong thí nghiệm nào hai vật nặng, nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

* Thí nghiệm 1: Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ (hòn sỏi rơi nhanh hơn)

* Thí nghiệm 4: Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng (hòn bi nhỏ rơi nhanh hơn một tấm bìa phẳng đặt nằm ngang).

* Thí nghiệm 3: Hai vật nặng như nhau lại rơi nhanh – chậm khác nhau.

* Thí nghiệm 2: Hai vật nặng – nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close