Câu C1 trang 211 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 39.1, hãy xác định độ ẩm cực đại A của không khí ở 30oC

Áp suất hơi nước bão hào Pbh và khối lượng riêng \(\rho \) của nó.

T (oC)

\({\rho _{bh}}\,\,\left( {mmHg} \right)\)

P (g/m3)

0

5

10

15

20

23

35

27

28

30

4,58

6,54

9,21

12,79

17,54

21,07

23,76

26,74

28,35

31,82

4,84

6,80

9,40

12,80

17,30

20,60

23,00

25,82

27,20

30,29

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Độ ẩm cực đại của không khí ở 30oC là A = ρ(30oC) = 30,29 g/m3

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close