Câu C1 trang 204 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào đồ thị trên Hình 38.2, hãy mô tả và nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của thiếc.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi đun, nhiệt độ thiếc tăng dần, khi t = 232o C thiếc bắt đầu nóng chảy. Suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ thiếc không tăng, khi chảy lỏng hoàn toàn, nhiệt độ thiếc lỏng tiếp tục tăng.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close