Câu C1 trang 161 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Có thể làm cho từ thông

Quảng cáo

Đề bài

Có thể làm cho từ thông qua một vòng dây biến thiên bằng những cách nào?

Lời giải chi tiết

Theo công thức tính từ thông qua một vòng dây.

\(\phi = BS\cos \alpha \) , ta có thể làm \(\phi\) biến thiên bằng 3 cách.

a) Cho khung dây đứng yên và thay đổi độ lớn của cảm ứng từ \(B\) qua khung.

b) Cho khung dây đứng yên và thay đổi diện tích khung.

c) Cho khung dây quay trong từ trường không đổi \(\overrightarrow B \)

Thông thường trong thực tế người ta chọn cách thứ ba vì thuận tiện và đơn giản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close