Câu 1 trang 164 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây ở phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án A vì biên độ suất điện động:

\({E_0} = NBS\omega \)

\( \Rightarrow {E_0} = NBS2\pi f = NBS2\pi pn\).

Với \(p\) là số cặp cực của nam châm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close