Câu 4 trang 164 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều

Quảng cáo

Đề bài

Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có \(N = 200\) vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là \(2\;mWb\) và biến thiên điều hoà với tần số \(50; Hz\). Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Phần ứng của máy phát điện xoay chiều có \(N = 200\) vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây .

\({\Phi _0} = 2(mWb) = {2.10^{ - 3}}(Wb)\).

Tần số \(f = 50\) (Hz).

 Suất điện động hiệu dụng do máy tạo ra :

\(E = {{{E_0}} \over {\sqrt 2 }} = {{N{\Phi _0}\omega } \over {\sqrt 2 }} = {{N{\Phi _0}2\pi f} \over {\sqrt 2 }} = {{{{200.2.10}^{ - 3}}.2\pi .50} \over {\sqrt 2 }} = 89(V).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close