Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính các giá trị của tích pV ở bảng 29.1 và rút ra kết luận về dự đoán.

Thể tích V (cm3)

Áp suất p (105 Pa)

pV

20

1,0

 

10

2,0

 

40

0,5

 

30

0,67

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

V1=20cm3 ,P1=1.105 Pa thì P1 V1=20

V2=10cm3 ,P2=2.105 Pa thì P2 V2=20

V3=40cm3 ,P3=0,5.105 Pa thì P3 V3=20

V4=30cm3 ,P4=0,67.105 Pa thì P4 V4=20,1

Ta nhận thấy tích PV = hằng số thì P ∼ 1/V

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close