Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 136 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

 Khi nào lực Lo-ren-xơ bằng vectơ 0?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có

\[f = \left| {{q_0}} \right|v.\sin \alpha \]

\[f = \left| {{q_0}} \right|v.B.\sin \alpha \]

\(f = 0\) khi \(\alpha  = 0\) hay 180o tức hạt mang điện chuyển động dọc theo đường sức của từ trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 22. Lực Lo-ren-xơ
Gửi bài