Câu C1 trang 117 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Gọi O là vị trí quay của trục quay O bất kì, ta luôn có:

Momen của ngẫu lực:

M = F1d1 + F2d2 = F(d1 + d2) = F.d.

M chỉ phụ thuộc vào d là khoảng cách giữa hai giá của hai lực, không phụ thuộc vị trí O của trục quay.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close