Câu C1 trang 111 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Chuyển động của những vật sau đây có phải là chuyển động tịnh tiến không? Tại sao?

- Chuyển động của bè nứa trên một đoạn sông thẳng.

- Chuyển động của người ngồi trong chiếc đu đang quay (Hình 21.3).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Chuyển động của bè nứa trên sông là chuyển động tịnh tiến thẳng.

- Chuyển động của lồng (ghế ngồi) của người ngồi trong chiếc đu đang quay là chuyển động tịnh tiến cong.

Vì nó thỏa mãn định nghĩa chuyển động tịnh tiến: chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close