Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11

Giải Câu C1 trang 103 SGK Vật lý 11

Quảng cáo

Đề bài

So sánh điện trở suất của germani tinh khiết, germani pha tạp gali với tỉ lệ 10-6 % và 10-3 % ở nhiệt độ phòng với điện trở suất ủa kim loại.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

So sánh điện trở suất của germani pha tạp gali ở các nồng độ khác nhau ở nhiệt độ phòng với điện trở suất của các kim loại.

Nồng độ tạp chất

0 %

10-6 %

10-3 %

Kim loại

Điện trở suất \(\left( {\Omega .m} \right)\)

0,5

0,01

10-4

10-8

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải