Câu C1 trang 102 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Nếu ban đầu chưa nối điện cực

Quảng cáo

Nếu ban đầu chưa nối điện cực K với nguồn \(\xi_1\) thì khi đóng K1, số chỉ của G bằng bao nhiêu?

Giải

Nếu ban đầu chưa nối cực K với nguồn \(\xi_1\) thì điôt chưa bị phân cực, sau đó đóng K1 thì điôt bị đốt nóng, kết quả có các êlectron phát xạ nhiệt từ catôt K, các êlectron này chuyển động hỗn loạn trong không gian của điôt, và do đó có một số êlectron đi vào cực A tạo thành 1 dòng điện nhỏ, ta thấy kim miliampe bị lệch chút ít.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài