Bài 1 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn phát biểu đúng.

Quảng cáo

Chọn phát biểu đúng.

A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm.

B. Khi hiệu điện thế đặt vào điôt chân không tăng lên, thì cường độ dòng điện tăng.

C. Dòng điện chạy trong điôt chân không chỉ theo một chiều từ anôt đến catôt.

D. Quỹ đạo của êlectron trong tia catôt không phải là một đường thẳng.

Giải

C là phát biểu đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài