Bài 2 trang 105 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng.

Quảng cáo

Chọn đáp án đúng.

Nếu cường độ dòng điện bão hoà trong điôt chân không bằng 1mA thì trong thời gian 1 s số êlectron bứt ra khỏi mặt catôt là:

A. 6,15.1015 êlectron.                                        

B.6,15.1018 êlectron

C. 6,25.1015 êlectron.                                        

D.6,25.1018 êlectron

Giải

C là đáp số đúng.

Ta có  \({I_{bh}} = 1mA = {10^{ - 3}}\left( A \right)\)

Số êlectron bứt ra khỏi catôt là :

\(n = {{{I_{bh}}} \over e} = {{{{10}^{ - 3}}} \over {1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 6,{25.10^{15}}\) 

 Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài